En sida till förlag


Din kanot i e-boksfloden!
 

Björn Hellberg

Välkommen till min boksida!

Björn Hellberg är född 1983, och arbetar som bibliotekarie i Katrineholm. Skrivandet som hobby har funnits med sedan gymnasie- och framför allt studenttiden i Uppsala. Vid sidan av skrivintresset finns ett stort intresse för skådespeleri och teater; Björn har varit aktiv inom olika amatörteatergrupper sedan 2007.